Hulpverlenersvergunning

Bent u als (eerstelijns) zorginstelling (medewerker, hulp- of zorgverlener) werkzaam binnen een vergunningszone en kunt u aantonen dat het vanuit uw beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is een motorvoertuig te kunnen parkeren in het centrum van Barneveld? U kunt dan in aanmerking komen voor een hulpverlenersvergunning.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U bent (eerstelijns)zorginstelling in de rol van medewerker, hulpverlener of zorgverlener, werkzaam bent binnen een vergunningenzone
  • U kunt aantonen dat het vanuit uw beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is een motorvoertuig te kunnen parkeren in het vergunningengebied van Barneveld
  • Een parkeervergunning voor ambulante zorgverleners wordt op bedrijfsnaam afgegeven
  • Per zorginstantie wordt maximaal één vergunning verleend per twee medewerkers. Hierbij komen alléén medewerkers in aanmerking die frequent op wisselende plaatsen zorg verlenen

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina.

Aanvragen

Vraag uw vergunning aan met het online aanvraagformulier hulpverlenersvergunning.
Bij uw aanvraagt dient u een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van het uittreksel van uw inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel te uploaden.

 

Gebruik

In ParkStart registreert u het kenteken waarmee u parkeert. U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning. Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.

Waar kunt u parkeren met een vergunning?

Een parkeervergunning voor ambulante zorgverleners is geldig voor alle zones maar biedt geen garantie op een parkeerplek.

Op welke tijdens heeft u een vergunning nodig?

De vergunning is geldig tijdens reguleringstijden, omdat de werkzaamheden een dergelijke geldigheid vraagt. De vergunning mag alleen worden gebruikt tijdens de uitoefening van werkzaamheden t.b.v. de zorginstelling waaraan de vergunning wordt verleend.