Hulpverlenersvergunning

Bent u als (eerstelijns) zorginstelling (medewerker, hulp- of zorgverlener) werkzaam binnen een vergunningzone en u kunt aantonen dat het vanuit uw beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is een motorvoertuig te kunnen parkeren in het centrum van Barneveld? U kunt dan in aanmerking komen voor een hulpverlenersvergunning.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U bent (eerstelijns)zorginstelling in de rol van medewerker, hulpverlener of zorgverlener, werkzaam bent binnen een vergunningenzone
  • U kunt aantonen dat het vanuit uw beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is een motorvoertuig te kunnen parkeren in het vergunningengebied van Barneveld
  • Een parkeervergunning voor ambulante zorgverleners wordt op bedrijfsnaam afgegeven
  • Per zorginstantie wordt maximaal één vergunning verleend per twee medewerkers. Hierbij komen alléén medewerkers in aanmerking die frequent op wisselende plaatsen zorg verlenen

Aanvragen

Vraag uw vergunning aan met het online aanvraagformulier hulpverlenersvergunning
Bij uw aanvraagt dient u een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van het uittreksel van uw inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel te uploaden 

Gebruik

In ParkStart registreert u het kenteken waarmee u parkeert. U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning. Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.

  • De vergunning mag alleen worden gebruikt tijdens de uitoefening van werkzaamheden t.b.v.. de zorginstelling waaraan de vergunning wordt verleend.
  • Een parkeervergunning voor ambulante zorgverleners is geldig voor alle zones en geldig tijdens reguleringstijden, omdat de werkzaamheden een dergelijke geldigheid vraagt.
  • Een hulpverlenersvergunning biedt geen garantie op een parkeerplek 

Tarieven

Actuele tarieven vindt u via de tarievenpagina