Hulpverlenersvergunning

Bent u als (eerstelijns) zorginstelling (medewerker, hulp- of zorgverlener) werkzaam binnen een vergunningszone en kunt u aantonen dat het vanuit uw beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is een motorvoertuig te kunnen parkeren in het centrum van Barneveld? U kunt dan in aanmerking komen voor een hulpverlenersvergunning. Na toewijzing registreert u zelf online een kenteken en kunt dit op elk moment aanpassen. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • U bent (eerstelijns)zorginstelling in de rol van medewerker, hulpverlener of zorgverlener, werkzaam bent binnen een vergunningenzone
  • U kunt aantonen dat het vanuit uw beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is een motorvoertuig te kunnen parkeren in het vergunningengebied van Barneveld
  • Per zorginstantie wordt maximaal één vergunning verleend per twee medewerkers. Hierbij komen alléén medewerkers in aanmerking die frequent op wisselende plaatsen zorg verlenen
  • Een parkeervergunning voor hulpverleners wordt op bedrijfsnaam afgegeven
  • Uw voertuig mag, met inbegrip van de lading, niet groter zijn dan 6 meter lang en 2,4 meter hoog

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina.

Aanvragen

Vraag uw vergunning aan met het online aanvraagformulier hulpverlenersvergunning.
Bij uw aanvraagt dient u een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van het uittreksel van uw inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel te uploaden.
 

Gebruik

Na toewijzing van de vergunning ontvangt u per mail een activatielink waarmee u in ParkStart een eigen account aanmaakt. De vergunning is hierna klaar voor gebruik. Registreer het kenteken waarmee u parkeert in ParkStart. U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning. Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.

Waar kunt u parkeren met een vergunning?

Een parkeervergunning voor ambulante zorgverleners is geldig voor alle zones maar biedt geen garantie op een parkeerplek.

Op welke tijdens heeft u een vergunning nodig?

De vergunning is geldig tijdens reguleringstijden, omdat de werkzaamheden een dergelijke geldigheid vraagt. De vergunning mag alleen worden gebruikt tijdens de uitoefening van werkzaamheden t.b.v. de zorginstelling waaraan de vergunning wordt verleend.