Vergunning voor ambulante zorgverleners

Bent u als (eerstelijns) zorginstelling (medewerker, hulp- of zorgverlener) werkzaam binnen een vergunningzone? En kunt u aantonen dat het vanuit uw beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is een motorvoertuig te kunnen parkeren in het centrum van Barneveld? U kunt dan in aanmerking komen voor een parkeervergunning voor ambulante zorgverleners. Vraag uw vergunning aan met het Online aanvraagformulier ambulante zorgverleners. U kunt het formulier ook afhalen aan de balie van het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (BWL) in het gemeentehuis van Barneveld. Bedrijfsgebonden vergunning

Uitgifte
Een parkeervergunning voor ambulante zorgverleners wordt op bedrijfsnaam afgegeven, zodat er uitwisseling kan plaatsvinden tussen werknemers. De vergunning mag alleen worden gebruikt tijdens de uitoefening van werkzaamheden t.b.v. de zorginstelling waaraan de vergunning wordt verleend. Per zorginstelling wordt maximaal één vergunning verleend per twee medewerkers. Hierbij komen alleen medewerkers in aanmerking die frequent op wisselende plaatsen zorg verlenen.

Geldigheid
Een parkeervergunning voor ambulante zorgverleners is geldig voor alle zones en geldig tijdens reguleringstijden, omdat de werkzaamheden een dergelijke geldigheid vraagt. U ontvangt van ParkeerService een vergunning in de vorm van een plastic parkeerpas. Elke pas heeft een uniek nummer en is voorzien van een barcode. Via de barcode kan de parkeercontroleur direct zien welke parkeerrechten aan de pas verbonden zijn. U dient deze pas achter de voorruit aan de bestuurderskant van uw voertuig te plaatsen.

Geen parkeerplaatsgarantie
Een parkeervergunning voor ambulante zorgverleners biedt geen garantie op een parkeerplek.

Tarieven 
Actuele tarieven vindt u via de tarievenpagina.