Mantelzorgvergunning

Informatie

Woont u binnen het vergunningengebied en bent u afhankelijk van mantelzorg? U kunt dan in aanmerking komen voor een parkeervergunning voor mantelzorg. Voorwaarde is dat u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen  (BRP) van de gemeente Barneveld en woont binnen een vergunninggebied. Bij de aanvraag dient u daarnaast aan te kunnen tonen dat u minimaal 4x per week mantelzorg nodig heeft door een recente medische verklaring te overleggen (maximaal 2 maanden oud) die verstrekt is door een arts of een andere professionele instantie. 

Aanvragen

Let op: Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt.

Vraag uw vergunning aan met het Online aanvraagformulier Mantelzorgvergunning.

U kunt het formulier ook afhalen aan de balie van het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (BWL) in het gemeentehuis van Barneveld. 

Locatiegebonden parkeervergunning
De mantelzorgvergunning is geldig in de parkeerzone waarin de ontvanger van mantelzorg woont. U ontvangt van ParkeerService een vergunning in de vorm van een plastic parkeerpas. Elke pas heeft een uniek nummer en is voorzien van een barcode. Via de barcode kan de parkeercontroleur direct zien welke parkeerrechten aan de pas verbonden zijn. U dient deze pas achter de voorruit aan de bestuurderskant van uw voertuig te plaatsen.

Kentekenregistratie
U vraagt altijd op kenteken een parkeervergunning aan. Het is dan ook van belang dat het kenteken op naam van de mantelzorger staat. Wanneer dit niet het geval is, bijvoorbeeld bij een huur,-lease- of bedrijfsvoertuig, dient u een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs en een kopie van de huurovereenkomst, leaseverklaring of werkgeversverklaring bij het aanvraagformulier mee te sturen.

Tarieven 

Actuele tarieven vindt u via de tarievenpagina.