Bewonersvergunning

Informatie

Het vergunningengebied is in het centrum van Barneveld en een aantal gebieden rondom het centrum. Woont u binnen het vergunningengebied en bent u ingeschreven in de gemeente Barneveld op een zelfstandig adres? U kunt dan in aanmerking komen voor een bewonersvergunning. 

Uitgifteregels

  • Voorwaarde voor het verkrijgen van een bewonersvergunning is dat u in staat geschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Barneveld op een adres binnen het vergunninggebied en u bent eigenaar of houder van een voertuig.
  • Beschikt u over een parkeerplaats op eigen terrein (POET) binnen het vergunninggebied? In dat geval komt u niet in aanmerking voor een eerste parkeervergunning. U kunt wel in aanmerking komen voor een tweede parkeervergunning zolang de ruimte dit toelaat.

Op de 1ste bewonersvergunning kunnen maximaal 2 kentekens worden opgenomen. Voor de 2de bewonersvergunning kan één kenteken worden opgenomen. Heeft u een lease- of bedrijfsauto? Dan hebben wij de volgende documenten van u nodig:

  • Kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs;
  • Een verklaring waarin de kentekenhouder aangeeft dat het voertuig aan u beschikbaar is gesteld of een kopie van het leasecontract waarin dit is opgenomen.

Aanvragen

Let op: Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt.

Vraag uw parkeervergunning aan met het online aanvraagformulier Parkeervergunning voor Bewoners

Tweede vergunningaanvraag mogelijk
Het is mogelijk om een tweede parkeervergunning voor één adres aan te vragen. De kosten voor een tweede vergunning zijn hoger dan de kosten voor een eerste vergunning. Gebruik hiervoor het online aanvraagformulier Parkeervergunning voor Bewoners.

Gebruik

Bij toewijzing van de vergunning ontvangt u een vergunningpas die u duidelijk leesbaar achter uw voorruit plaatst. Elke pas heeft een uniek nummer en is voorzien van een barcode. Via de barcode kan een parkeercontroleur zien welke parkeerrechten aan de pas verbonden zijn. De vergunning zal jaarlijks verlengd worden, de pas blijft hierbij hetzelfde.

Waar mag ik parkeren met mijn vergunning?
Met uw vergunning mag u parkeren in de parkeerzone waarvoor de vergunning is uitgegeven op parkeerapparatuurplaatsen en vergunninghoudersplaatsen. 

Geen parkeerplaatsgarantie
Een parkeervergunning voor bewoners biedt geen garantie op een parkeerplek. Het kan voorkomen dat er geen parkeermogelijkheid is op de locatie waarvoor u een vergunning heeft. U kunt met een vergunningen voor zone D, E en G uitwijken naar een parkeerplaats binnen een andere parkeerzone. Bekijk hiervoor het onderstaande overzicht.  

Vergunningzone Uitwijkzone
Zone D Zone I
Zone E Zone F
Zone G Zone F

Op welke tijden geldt er vergunningparkeren? 
Van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.   

Tarieven

Bekijk hier de actuele tarieven.